TDB
Önemli Tarihler

Bilimsel Program

SAAT PROF. DR. TOLGA FİKRİ KÖROĞLU SALONU DOÇ. DR. SUAT BİÇER SALONU PROF. DR. MURAT DERBENT SALONU
08:30-09:00 AÇILIŞ   ÇOCUK ACİL YOĞUN BAKIM HEMŞİRELİK PROGRAMI
  TÜRKİYE'DEKİ ÇOCUK ACİL ve YOĞUN BAKIMLARDA COVID-19
Oturum Başkanları: Murat Duman, Tanıl Kendirli, Murat Anıl
   
09:00-10:15

-Çocuk acilde COVID-19 deneyimlerimiz: Murat Duman
-Çocuk yoğun bakımda COVID-19 deneyimlerimiz: Esra Şevketoğlu
-Çocuk yoğun bakımda MIS-C deneyimlerimiz: Agop Çıtak

   
10:15-10:45 KAHVE ARASI
10:45-11:45

MEKANİK VENTİLASYON
Oturum Başkanları: Dinçer Yıldızdaş, Etem Pişkin

-NIMV'de püf noktalar: Demet Demirkol
-IMV’de püf noktalar: Bülent Karapınar
-Trakeostomi, ne zaman? Nazik Yener

ALLERJİK ACİLLER: GÜNCEL ve PRATİK YAKLAŞIMLAR
Oturum Başkanları: Nedret Uzel, Emine Suskan

- Astım atak: Özlem Tekşam
- Anaflaksi: Ali Yurtseven
- Ürtiker ve anjioödem: Hurşit Apa

COVID-19 ve HEMŞİRELİK DENEYİMLERİ
Oturum Başkanları: Sema Kaplan, Ebru Melek Benligül

-Çocuk acilde COVID-19: Muhammet Kavlakcı
-Çocuk yoğun bakımda COVID-19: Tülay Yakut


11:45-12:30

NÖROLOJİK YOĞUN BAKIM
Oturum Başkanları: Oğuz Dursun, Esra Şevketoğlu

-Refrakter Status epileptikus,
Ali Ertuğ Arslanköylü
-Nöromonitorizasyon: Özden Özgür Horoz
-Kritik hastalık polinöromiyopatisi: Muhterem Duyu

OLGULARLA NON-İNVAZİV VENTİLASYON
Oturum Başkanları: Murat Anıl, Durgül Yılmaz

-Yüksek akışlı nazal kanül oksijen tedavisi: Eylem Ulaş Saz
-Non-invaziv mekanik ventilasyon: Nilgün Erkek

ŞOK VE SEPSİS
Oturum Başkanları: Muhammet Kavlakcı, Cansel Dağlı

-Çocuk acilde şok hastasına yaklaşım: Neslihan Uluk
-Çocuk yoğun bakımda sepsis: Bahar Keleş

12:30-13:30 ÖĞLE YEMEĞİ
13:30-14:30

SÖZLÜ BİLDİRİLER OTURUMU

Oturum Başkanları: Dinçer Yıldızdaş, Ayşe Berna Anıl

SÖZLÜ BİLDİRİLER OTURUMU

Oturum Başkanları: Nilden Tuygun, Deniz Tekin

SÖZLÜ BİLDİRİLER OTURUMU
Oturum Başkanları: Sema Kaplan, Perihan Aydın

14:30-15:30

ECMO
Oturum Başkanları:
Agop Çıtak, Bülent Karapınar

-E-CPR: Nilüfer Yalındağ Öztürk
-ECMO altında transport: Tanıl Kendirli

TOKSİKOLOJİDE SHERLOCK HOLMES ve DR. WATSON
Oturum Başkanları: Can Demir Karacan, Gülser Esen Besli

-SHERLOCK HOLMES: Toksidromlar: Durgül Yılmaz
-DR. WATSON: Dekontaminasyon pratiği: Okşan Derinöz Güleryüz

KRİTİK HASTANIN TANIMLANMASI
Oturum Başkanları: Filiz Pekgökçen, Ayşe Menemencioğlu
-Türkiyedeki triyaj sistemleri ve saha uygulamaları: Sema Kaplan
-Pediatrik hastada erken uyarı sistemleri: Cansel Dağlı
15:30-16:15

ÇOCUK YOĞUN BAKIMLARDA HASTA VE SAĞLIK PERSONELİ İÇİN SİRKADYEN RİTİM VE İNSAN ODAKLI AYDINLATMA SİSTEMİNİN ÖNEMİ

Oturum Başkanları: Dinçer Yıldızdaş, Tanıl Kendirli
Konuşmacılar: Soyhan Bağcı,Elif KeleşPEDİATRİK SEPSİS
Oturum Başkanları: Hayri Levent Yılmaz, Nilgün Erkek

-Acilde sepsisi tanımak: Nilden Tuygun
-Sepsiste sıvı tedavisi: Okşan Derinöz Güleryüz
-Sepsiste inotrop desteği: Özlem Tekşam16:15-16:45 KAHVE ARASI
16:45-17:45

WEBINAR

COVID-19 IN THE WORLD
Chairs:
Metin Karaböcüoğlu, Özlem Tekşam
                    
-
Clinical presentation of COVID-19 in emergency department: Danilo Buonsenso
-COVID-19 pneumonia: Paolo Biban
-MIS-C:
Yonca Bulut

İLERİ YAŞAM DESTEĞİ ve ECMO
Oturum Başkanları: Gülden Çölkuşu, Resmiye Aydın

-Çocuk acilde ileri yaşam desteğinde hemşirenin rolü: Emine Küçükyavuz
-Yoğun bakımda ECMO: Gamze Varlı


17:45-18.30

WEBINAR

SEPSİSTE TARTIŞMALI KONULAR
Chairs: Dinçer Yıldızdaş, Nilüfer Yalındağ Öztürk

-Controversial points in new pediatric sepsis guideline: Joseph Carcillo


20:00 DERNEK TOPLANTISI (Tüm üyelere açık)
SAAT PROF. DR. TOLGA FİKRİ KÖROĞLU SALONU DOÇ. DR. SUAT BİÇER SALONU PROF. DR. MURAT DERBENT SALONU
ÇOCUK ACİL YOĞUN BAKIM HEMŞİRELİK PROGRAMI
08:00-09:00 SÖZLÜ BİLDİRİLER OTURUMU
Oturum Başkanları: Tanıl Kendirli, Esra Şevketoğlu
SÖZLÜ BİLDİRİLER OTURUMU
Oturum Başkanları: Okşan Derinöz, Nilgün Erkek
SÖZLÜ BİLDİRİLER OTURUMU
Oturum Başkanları: Resmiye Aydın, Ayşe Menemencioğlu
09:00-09:45 UZMANINA DANIŞALIM
Oturum Başkanları: Ener Çağrı Dinleyici, Nazik Yener
-Travmatik beyin hasarında Hiperosmolar tedavi: Mehmet Boşnak
-Sedasyon/Analjezi: Murat Kangın
-Sepsiste sıvı seçimi Fatih Aygün
ACİLDE RADYOLOJİ
Oturum Başkanları: Özlem Tekşam, Metin Uysalol

-Ne zaman BT ?: Deniz Tekin
-Ne zaman MR ?: Metin Uysalol
UZMANINA DANIŞALIM
Oturum Başkanları: Emine Küçükyavuz, Selda Yılmaz

- Çocuk acilde multipl travmalı hastada hemşirelik yaklaşımı: Raziye Kılıç Nalyapan
-Solid organ nakli sonrası yoğun bakım izlemi: Gülden Çölkuşu
09:45-10:30

TOTAL PLAZMA DEĞİŞİMİ
Oturum Başkanları: Demet Demirkol, Hasan Ağın

-Sepsis: Nurettin Onur Kutlu
-Nörolojik Hastalıklar: Ayşe Berna Anıl
-Zehirlenmeler: Resul Yılmaz

"SADECE TAŞIMAK YETMEZ" : HASTA TRANSPORTU
Oturum Başkanları: Eylem Ulaş Saz, Adnan Öztürk

-Sahadan acile kritik hasta transportu: Ayşe Gültekingil
-Hastane içi çocuk hasta transportu: Alkan Bal


UZMANINA DANIŞALIM

Oturum Başkanları: Neslihan Uluk, Cansel Dağlı

-Çocuk istismarı ve madde bağımlılığında hemşirelik yaklaşımı: Aylin Arıkan
-Yoğun bakımda ağrı yönetimi ve hemşirelik yaklaşımı: Ayşe Menemencioğlu

10:30-11:00 KAHVE ARASI
11:00-11:45


UZMANINA DANIŞALIM
Oturum Başkanları: Halit Çam, Murat Kangın

-PARDS yenilikler: Başak Nur Akyıldız
-İleri yaşam desteğinde yenilikler: Güntülü Şık
-Sepsis tedavisinde yenilikler: Ener Çağrı Dinleyici

PEDİATRİK TRAVMA
Oturum Başkanları:
 Eylem Ulaş Saz, Murat Duman

-Kanamanın kontrolü ve transfüzyon stratejileri: Emel Ulusoy
-Travmada yatak başı ultrasonografi: Murat Anıl                                                                                       


KRİTİK HASTADA DEĞERLENDİRME VE MONİTORİZASYON

Oturum Başkanları: Emel Neşe Turanlı, Filiz Oben

-Çocuk acilde ateşli ve döküntülü çocuğa yaklaşım: Resmiye Aydın
-Yoğun bakım hastasında monitörizasyon: Perihan Aydın

11:45-12:30

MONİTORİZASYON
Oturum Başkanları: Özden Özgür Horoz, Resul Yılmaz

-Oksijen monitorizasyonu: Süleyman Bayraktar
-Invaziv Ventilasyonun monitorizasyonu (Oksijen dışı): Çağlar Ödek
-Hemodinamik moniterizasyon: Etem Pişkin


ÇOCUKLAR İÇİN YATAK BAŞI ULTRASONOGRAFİ KULLANIMI                 
Oturum Başkanları:
Özlem Tekşam, Nilden Tuygun 
                                                         
-Pediatrik şokta ultrasonografi kullanımı:
Hayri Levent Yılmaz
-Pediatrik solunum sıkıntısında ultrasonografi kullanımı:
Murat Duman

SOLUNUM DESTEĞİ
Oturum Başkanları: Çağlar Büyük, Tülay Yakut

-Çocuk acilde temel oksijen verme yöntemleri ve yüksek akışlı nazal kanül oksijen tedavisi: Filiz Pekgökçen
-Noninvaziv mekanik ventilasyon: Havva Huyelmas

12:30-13:30 ÖĞLE YEMEĞİ
13:30-14:30

SÖZLÜ BİLDİRİLER OTURUMU
Oturum Başkanları: Agop Çıtak, Oğuz Dursun

SÖZLÜ BİLDİRİLER OTURUMU
Oturum Başkanları: Durgül Yılmaz, Metin Uysalol

SÖZLÜ BİLDİRİLER OTURUMU
Oturum Başkanları: Gülden Çölkuşu, Vildan Benli
14:30-15:30

KISA VE ÖZ

YOĞUN BAKIMDA USG

Oturum Başkanları: Ayşe Berna Anıl, Mehmet Boşnak

-Transkranial USG: Selman Kesici
-Optik sinir kılıfı:
-VCI kollapsibilite ve distansibilite indeksi: Mutlu Uysal Yazıcı
-Pnömoni: Ebru Atike Ongun
-Kardiyak output (CO): Nagehan Aslan
-Diyafram: Nilüfer Yalındağ Öztürk


KISA-ÖZ

SOLUNUM YOK- DOLAŞIM YOK
Oturum Başkanları: Murat Duman, Hayri Levent Yılmaz -AHA 2020 pediatrik temel ve ileri yaşam desteği rehberinde neleri değiştirdi? Funda Kurt
-Pediatrik temel yaşam desteğinde AHA-ERC farkı: Mehmet Aslan
-Pediatrik ileri yaşam desteğinde AHA-ERC farkı: Esra Türe
-AHA temel ve ileri yaşam desteğinde çocuk-erişkin farkı: Ahmet Kağan Özkaya
-COVID-19 günlerinde pediatrik kardiyopulmoner resusitasyon: Gülser Esen Besli
-Kardiyopulmoner resusitasyonda kalite: Halise Akça

KISA VE ÖZ

MONİTORİZASYON
Oturum Başkanları: Sıdıka Yiğit, Bahar Keleş

-Kapnografi: Çağlar Büyük
-NIRS: Döne Aksu
-Ateş ölçümü: Emel Neşe Turanlı
-İntrabdominal basınç ölçümü: Selda Yılmaz
-ACT (Activating Clotting Time) takibi: Rukiye Soykök

15:30- 16:00 KAHVE ARASI
16:00-17:00

WEBINAR
CONSULT TO EXPERIMENT
Chairs: Hülya Bayır, Tanıl Kendirli, Oğuz Dursun
-Neurocritical Care in PICUs: Patrick Kochaneck
-Publishing in PCCM: Robert Tasker

WEBINAR
CLINICAL RESEARCH IN PED
How we organise research group in PEM?: 
Halim Hennes

 
17:00-18:00

TARTIŞMALI POSTER OTURUMU
Hasan Ağın, Ayşe Berna Anıl, Nurettin Onur Kutlu, Ali Ertuğ Arslanköylü, Nilüfer Yalındağ Öztürk, Nazik Yener, Resul Yılmaz, Etem Pişkin, Başak Nur Akyıldız, Özgür Özden Horoz

TARTIŞMALI POSTER OTURUMU
Can Demir Karacan, Hurşit Apa, Emel Berksoy, Ahmet Kağan Özkaya, Alkan Bal, Aykut Çağlar, Ali Yurtseven, Emel Ulusoy, Gamze Gökalp, Halise Akça, Ayşe Gültekingil, Funda Kurt Mehmet Arslan, Gülçin Bozlu

TARTIŞMALI POSTER OTURUMU
Çocuk Yoğun Bakım: Tülay Yakut, Ayşe Menemencioğlu, Perihan Aydın, Gamze Varlı, Filiz Pekgökçen
Çocuk Acil: Emine Kücükyavuz, Neslihan Uluk, Muhammed Kavlakçı, Merve Kayaoğlu

SAAT PROF. DR. TOLGA FİKRİ KÖROĞLU SALONU DOÇ. DR. SUAT BİÇER SALONU PROF. DR. MURAT DERBENT SALONU
ÇOCUK ACİL YOĞUN BAKIM HEMŞİRELİK PROGRAMI
08:30-09:30

PROF. DR. TOLGA FİKRİ KÖROĞLU OTURUMU

KALP CERRAHİSİ
Oturum Başkanları: Nurettin Onur Kutlu, Esra Şevketoğlu

-Kardiyolojik açıdan: Fırat Kardelen
-Cerrahi açıdan: Salih Özçobanoğlu
-Yoğun Bakımcı gözüyle: Oğuz Dursun


DOÇ. DR. SUAT BİÇER OTURUMU

ÇOCUK ACİLCİYİ ZORLAYAN HAVAYOLU
Oturum Başkanları: Nilgün Erkek, Gülser Esen Besli

-"Ya entübe edemezsem" Zor hava yolunu öngörmek: Emel Berksoy
- "Direk laringoskopi Videolaringoskopa karşı": Gamze Gökalp
-"Entübe edemedim" Supraglottik havayolu araçları: Aykut Çağlar

UZMANINA DANIŞALIM
Oturum Başkanları: Aylin Arıkan, Gamze Varlı

-Hastane enfeksiyonlarının önlenmesinde hemşirenin rolü: Filiz Oben
-Transkültürel hemşirelik ve modelleri: Sıdıka Yiğit


09:30-10:30

BESLENME
Oturum Başkanları: Ali Ertuğ Arslanköylü, Başak Nur Akyıldız

-ÇYB’da malnutrisyonun değerlendirilmesi: Seher Erdoğan
-Ne zaman enteral beslenme ve ürün seçimi: Hasan Ağın
-Parenteral nutrisyon sistemleri: Dinçer Yıldızdaş

PROF. DR. MURAT DERBENT OTURUMU

ÇOCUĞUN DURUMU KRİTİK- DOĞUMSAL METABOLİK HASTALIK OLABİLİR Mİ?
Oturum Başkanları: Emel Berksoy, Hurşit Apa

-Klinik ve laboratuvar: Nilden Tuygun
-Acilde stabilizasyon: Gülçin Bozlu

HEMŞİRELİKTE KARİYER VE ETİK
Oturum Başkanları: Merve Kayaoğlu, Cansel Dağlı

-Hemşirelikte kariyer: Ebru Melek Benligül
-Sahada yaşanan yasal ve etik sorunlar: Vildan Benli
10:30-11:00 KAHVE ARASI
11:00-12:00

ORTAK OTURUM (KAHOOT)
RADYOLOJİK GÖRÜNTÜLEME

Hazırlayanlar: Filiz Yetimakman, Gülser Esen Besli

BİLİMSEL ÇALIŞMA TASARIMI
Oturum Başkanları: Raziye Kılıç Nalyapan, Rukiye Soykök

-Bir bilimsel çalışma nasıl planlanır?: Cansel Dağlı
-Bir klinik araştırma nasıl yazılır?: Sema Kaplan

12:00-12:15 KAPANIŞ
12:15-13:30 ÖĞLE YEMEĞİ
13:30-15:30 YETERLİLİK SINAVI