TDB
Önemli Tarihler

Konular

Yoğun Bakım için Ana Konular:

 • Mekanik ventilasyonda güncel bilgiler
 • Septik şok
 • Akut solunum sıkıntısı sendromu
 • Kritik hastada beslenme
 • Kritik hastada hasta başı ultrason
 • Travmatik beyin hasarı
 • Nöromonitorizasyon
 • Yeni monitorizasyon yöntemleri
 • Sürekli böbrek destek yöntemleri
 • Ekstrakorporeal membran oksijenizasyonu
 • Çoklu organ yetmezliği ve yönetimi
 • Plazma değişimi nerede? Ne kadar? 
 • Mezenkimal kök hücrenin yoğun bakımda kullanımı

Çocuk Acil Tıp için Ana Konular:

 • Acil serviste Yüksek Akışlı Nazal Kanül Oksijen Tedavisi neleri değiştirdi?
 • 2020 Temel ve İleri Yaşam Desteği Rehberi: Neler değişti ?
 • İdeal çocuk acil servis mimarisi
 • Acil servis triyajı: Mevcut durum ve öneriler
 • Acil serviste sedasyon ve analjezi
 • Status epileptikus
 • Çocuk acil servisinde kafa travmasına yaklaşım: Doğrular, yanlışlar
 • Çocuk acil servisinde sık atlanan hastalıklar
 • Çocuk acilde yapay zeka: Mesleğimiz kolaylaşacak mı ?
 • Çocuk acil yandal asistanı eğitimi
 • Acil serviste liderlik
 • Çocuk acil diyalogları: Hasta yakınları, hastane öncesi, konsültanlar, servisler, yönetim
 • Majör travmada ekip yaklaşımı
 • Çocuk travmalarında akılcı radyoloji
 • Çocuk zehirlenmeleri: Hepsi zehir mi? Her hastaya girişim gerekli mi?
 • Çocuk acilde nebülize ilaç kullanımı: Endikasyon var mı, doğru mu kullanıyoruz?
 • Çocuk acilin yeni konukları: cihaz bağımlı hastalar
 • Çocuk acilde psikiyatrik hasta yönetimi